Language / Iaith: ENG | CYM
Basket / Basged: 0

Mae stori Aballu

Dechreuodd Aballu ar ei daith ym 1998 pan gefais y syniad o greu rhoddion Nadolig i gyfeillion a theulu sydd wrth eu boddau’n bwyta siocled. Rwyf wedi gwneud peli siocled yn rhoddion bob Nadolig ers hynny - ac adeg y Pasg, Sul y Mamau a phob dathliad arall mewn blwyddyn! Yn wir, roedd fy ffrindiau wedi’i rhoi’r enw ‘Jo’s Truffle Mountain’ ar fy nhŷ am fod twmpathau o siocled yn fy nghegin pan roedden nhw’n galw draw. Mae hynny’n llawer mwy diddorol na bisgedi meddan nhw!Ymlaen â ni i 2006, ac mae’r diddordeb yma wedi tyfu’n gwmni o’r enw ‘Crefftwyr Siocled Aballu’. Dros y blynyddoedd rydw i wedi datblygu blas a ffurf y peli siocled a chyflwyno cynnyrch newydd fel bariau, pizza siocled a chosynnau siocled; mae cynnyrch newydd ar y gweill drwy’r amser. Rydw i’n arbrofi gyda blas yn gyson, mae rhai ohonyn nhw’n gweithio ac yn haeddu lle ar fy rhestr, ac eraill ….wel mae’n hwyl eu blasu nhw! Os cewch chi’r cyfle i alw draw i The Cocoa Rooms, efallai y gofynnwn ni i chi flasu un o’r arbrofion newydd. Mae ein hymwelwyr yn hapus iawn i wneud hynny fel arfer!

Iawn, hoffech chi wybod sut ces i’r enw “Aballu”? Wel, pan ddechreuais i’r gwaith o sefydlu’r busnes, roedd arna i eisiau rhoi enw Cymraeg arno; Cymraes ydw i ac mae’r cwmni’n un o Gymru. Yn gyntaf mi es i ati i chwilio am gyfieithiad Cymraeg ar gyfer ‘Jo’s Truffle Mountain’ ond dydy hi ddim yn hawdd cael gair Cymraeg am “tryffl”. Gofynnais i lu o siaradwyr Cymraeg, chwilio’r geiriaduron, y we a rhestrau termau, ond mae’n debyg nad oes enw swyddogol yn y Gymraeg. Doedd ‘Y Mynydd Truffle’ ddim yn gweithio!

Ond doedd y byd ddim ar ben! Wrth i mi chwilio am air Cymraeg am ‘truffle’ bu i mi daro ar yr ymadrodd ‘aballu’. Mi fuaswn i’n hoffi dweud  mai dyma’r ennyd a newidiodd fy mywyd, ond fuasai hynny ddim yn wir! Ar ôl rhagor o chwilio a thrafod syniadau fe ddes i ar draws gair eto. Wrth ailadrodd y gair roeddwn i’n dechrau ei hoffi fwy a mwy. A dyna sut gawsom ni’r enw ‘Aballu Truffles’. Yna, yn 2011, ar ôl ail frandio a symud i safle newydd sbon yn Yr Orsedd, Wrecsam, newidiwyd yr enw i ‘Crefftwyr Siocled Aballu’.

A beth yw ystyr ‘aballu’? Gair a ddefnyddiwn ni yng Ngogledd Cymru ydy o sy’n gywasgiad o’r ymadrodd ‘a phethau felly’. Enw gwych i gwmni siocledi a sefydlwyd gan ferch o Wrecsam sy’n creu peli bach siocled, bariau a phizza siocled, cosynnau siocled….a ballu!